A mese komoly dolog

Csillagokkal táncoló Kojot – Bozsik Yvette Társulat

A Bozsik Yvette Társulat és a Nemzeti Táncszínház közös produkciójaként megvalósuló Csillagokkal táncoló Kojot a kaput jelentheti sok gyerek számára a tánc birodalmához. Fiatal koreográfusok és a Magyar Táncművészeti Főiskola koreográfus hallgatói a Bozsik Yvette Társulattal együttműködve bebizonyították: a tánc és a mese komoly dolog.

Dohy Anna


Az előadás nyolc mesét mutat be Cseh Tamás észak-amerikai indián meséket tartalmazó, Csillagokkal táncoló Kojot című könyvéből. A történéseket Cseh András kivetített festményei illusztrálják és bontják fejezetekre. A nyolc mese a világ teremtését, rendjét, örök törvényeit és emberi botlásait mutatja be a gyerekeknek. Az előadás nem követi pontosan a mesék történetét, a hangsúlyt inkább arra helyezi, hogyan lehet karaktereket és érzelmeket táncban megjeleníteni. Verbális információként a gyerekek csupán a mesék néhány mondatát kapják meg, a történet egészét a szereplők a mozdulatok nyelvén mesélik el. A darab az ember elemi ösztönét, a mese iránti vágyat használja föl arra, hogy bevezesse a gyerekeket a tánc világába: a mozdulatot figyelni kell és értelmezni, megfigyelni a karakterek és hangulatok közti különbségeket, különben a néző lemarad a meséről. Noha a koreográfia sok olyan elemet tartalmaz, ami megkönnyíti az értelmezést, a feladat korántsem egyszerű. Amellett, hogy a látványvilág leköti és szórakoztatja a gyerekeket, a mozdulatok értelmezése maximálisan igénybe veszi figyelmüket.

A nyolc mese többsége eredetmítosz, vagy a világ rendjét, törvényeit bemutató tanmese. Az idegen kultúra egzotikus furcsaságai mellett a gyerekek megismerkedhetnek a népmesék tiszta logikájával, ami ugyanúgy megjelenik mind a magyar, mind az amerikai népi kultúrában. A népmeséknek sokszor több változatát is ismerjük, éppen ezért nem zavaró, hogy a színpadi földolgozás nem követi mindenben a Cseh Tamás könyvében megjelent történeteket.

Az első mesének címe: Kojot Öregember megteremti a világot. A teremtés, a mesélés és a táncolás folyamata eggyé olvad össze a színpadon, a világ rendje előttünk bontakozik ki a ritmusok és mozdulatok törvényszerűségeiből és a mesélő szavaiból. Már a világnak ebben a kezdeti fázisában is előkerül a gonosz és az azt legyőző közösség szerepének jelentősége. Mivel a néző csak a mese kezdő mondatát kapja meg verbális információként, az emberi viszonyokat, a csoport összetartását és a kívülálló ellenség gonoszságát a gyerekeknek a tánc nyelvéből kell dekódolniuk. A mozdulatok üzenete (például a harcjelenet) ebben a mesében még viszonylag könnyen értelmezhető, ugyanakkor a gyerekek már ekkor képet kapnak a csoportok dinamikájának, a tömeg és az egyén szembenállásának táncbeli megformálásáról.

 

A teljes cikk jelenleg csak nyomtatott formában olvasható az Ellenfény 2014/3. számában.

Az

Ellenfény

aktuális száma kapható a kiemelt hírlapárusító helyeken, a színházakban, illetve néhány moziban és könyvesboltban. Ezek listája itt olvasható.

 

Az Ellenfény aktuális és korábbi számai megrendelhetők a kiadótól: ellenfeny@t-online.hu
Árak (melyek tartalmazzák a postaköltséget is):
Az aktuális szám 495 Ft
Egy éven belül megjelent számok: 395 Ft
Korábbi évfolyamok számai: 295 Ft

 

14. 10. 14. | Nyomtatás |