VI. Magyar Táncfesztivál (Győr - 2008)

Ünneprontás vagy/és kegyeletsértés

VI. Magyar Táncfesztivál

„És látá Isten, hogy minden a mit teremtett vala, ímé igen jó. És lőn este és lőn reggel, hatodik nap.” Ezek a sorok a Bibliai teremtéstörténetből valók, s azt a napot nyugtázzák, amikor Isten „az ő képére és hasonlatosságára” embert teremtett. Nos, a IV. Magyar Táncfesztivál hatodik napjáról – az egyetemes perspektíva hiányában – közel sem mondható el, hogy „a mit teremtett vala, ímé igen jó”. Nem jó, mert nem csak „teremtett”, hanem „temetett” is: a magyar táncművészet pótolhatatlan veszteségére, ifj. Nagy Zoltánra emlékezett.

Hegedűs Sándor | 08. 06. 28.

Megújult értelem

VI. Magyar Táncfesztivál

Ha most azt írnám, hogy a Fesztivál negyedik, hétfői napja, a néptánc jegyében telt, nem fogalmaznék pontosan a látottak tolmácsolásában. Ezúttal két olyan együttes – a Duna Művészegyüttes, illetve a Magyar Állami Népi Együttes – kapott bemutatkozási lehetőséget, akiknek pontosan az a dolga, legfőbb hivatása, hogy őrizze, ápolja és meg is jelenítse az egyetemes tánckultúrában különleges hellyel bíró magyar (vagy inkább: közép-európai) tradíciót – ha már volt olyan szerencsénk (köszönhetően eleinknek), hogy fennmaradt.

Hegedűs Sándor | 08. 06. 25.

Ünnep az ünnepben

VI. Magyar Táncfesztivál

Ha a VI. Magyar Táncfesztivál egészében is ünnep, akkor mit mondhatunk a tegnapi napról: ünnep az ünnepben, a legpirosabb betűs esemény a hét nap alatt? Igen! Meg lehet ugyanis különböztetni az Experidance fellépését a többi együttes fellépésétől, bármilyen jók, színvonalasak, minőségiek legyenek is azok egyébként. Meg is történt a megkülönböztetés. Nem a hazai vizeken evező Győri Balett kapott lehetőséget a repetára - nem a Duna Művészegyüttes, vagy Bozsik Yvette Társulata, nem Juronics Tamás, Mihályi Gábor koreográfiai - hanem Román Sándor. Nem véletlenül.

Hegedűs Sándor | 08. 06. 24.

A kétféle fesztivál

VI. Magyar Táncfesztivál

Tulajdonképpen nem is egy, hanem legalább két - tánccal kapcsolatba hozható - fesztivál zajlik Győrött jelenleg. Érdemes közöttük különbséget tenni. Az egyik valóban az, amire voltaképpeni tisztességes neve is utal: a tánc fesztiválja! Szabadtéren zajlik, nem terheli semmiféle mondanivaló, beszédkényszer, következésképpen nem is tart igényt szigorú munkamegosztásra, nézők és táncosok elkülönülésére. A „másik" táncfesztivál a fentieknek szinte mindenben ellentéte. Színházban művelik ugyanis, mely ugyebár az emelt nézőtér és a nézett-tér (a színpad) radikális különbségén alapul.

Hegedűs Sándor | 08. 06. 22.

Kezdődjék a tánc!

VI. Magyar Táncfesztivál

Mielőtt vállalt feladatomba - szakírói értékelésbe - fognék a Győrött megrendezésre kerülő VI. Magyar Táncfesztivál 1. napi eseményeiről, szólnom kell pár keresetlen mondatot a megvalósulás körülményeiről is, noha bevallom őszintén, nem igazán szívesen. Nem szívesen, hiszen egy picit sem szeretnék ünneprontó lenni - mi más lehetne egy ilyen táncszínház-fesztivál, ha nem igazi örömünnep -, meg aztán maximálisan egyetértek Wittgensteinnel is, aki szerint a körülményekre sosem szabad hivatkozni, mert mindig vannak, ez a sajátjuk. Vannak, persze, hogy vannak, de olyan cudarok, mint idén, bizony csak nagyon ritkán. Pénzről van szó természetesen: nagyságrenddel kevesebbről, mint eddig bármikor.

Hegedűs Sándor | 08. 06. 22.