Bundázott angyalok

3 _NŐ_VÉR - Magyar Mozdulatművészeti Társulat

  Csehovot táncolni. Minden szinten merész vállalkozás. Ugyan a három nő témája ugyanúgy kívánkozhat testre, mint papírra, a csehovi hangulatot megragadni egyetlen művészeti ágban vagy műfajban sem könnyű vállalkozás.
Ádám Kata | 08. 12. 6.

A Magyar Mozdulatművészeti Társulat előadását hirdető szövegbe két idézetet is illesztett a rendező-korográfus. Csehov mellé Balzacot: „A nő átmeneti lény az ember és az angyal közt." Pálosi István nővérei bundába bújtatott, magas sarkú cipőben pipiskedő trikolór angyalok, kevésbé jellemzi őket az angyali ártatlanság, sokkal inkább a vérbő nőiesség. Mindeközben a koreográfus a csehovi nővéreket irodai bőrfotelekbe álmodja, ennek ölében pörögnek, bújnak el vagy kelletik magukat a táncosok. Keresik helyüket az időben és a térben. Ebben a négydimenziós koordinátarendszerben kell definiálniuk magukat a férfi princípium (fekete bőrfotel), az ösztönvilág (bunda), a modern női eszköztár (magas sarkú cipő) igazodási pontjai között. Az előadás egyszerre nosztalgikus és modern: törekszik a nő mai ábrázolására. Edith Piaf énekének többszöri felcsendülése alatt megjelenik a bájosan flörtölő nő, míg a következő pillanatban buja démonok kelletik testüket a modern üzleti élet emblematikus elemei és státuszszimbólumai körül.    

 

3no-ver-Palosi-fel

Fotó: Dusa Gábor

 

Csehov írásművészetének egyik jellegzetessége, egyben legfőbb értéke az emberi viszonyok finom szövedékének érzékeny ábrázolása, a jellemek gyökerének pontos feltérképezése és kendőzetlen bemutatása. Miközben a karakterek egymás mellett élésének kegyetlenségét látjuk, érzékeljük  tökéletesen elidegenedett voltukat is. Épp ezért egy Csehovra hivatkozó előadás gyújtópontja lehetett volna a három szereplőnek, a három nő egyéniségének megfejtése, különbözőségüknek, egymáshoz való viszonyuknak a feltárása. Az előadást hirdető szöveg szerint Pálosi művének alapszándéka az, hogy a női lét kérdéseit feszegesse. Ehhez képest, úgy érzem, nem fogalmazta meg elég pontosan, nem kutatta fel elég mélyen karakterei lényegét. A három nővér három táncosa nem teljesen önazonos, sok az átfedés, összemosódás a karakterek között, így egymás közötti viszonyrendszerükben sincs meg az elemi feszültség, mely az elszakadni vágyás és szoros összetartozás ellentmondásos erőiből fakad. A koreográfia nagyobb részben hagyatkozik a nőiesség eszközeinek látványos bemutatására, mint a női és nővéri lét mozgatórugóinak megfejtésére. Mint ahogy Csehov Három nővérére sem reflektál bővebben, azon túl, hogy az előadást három nő táncolja.  

Az előadás mozgásvilága a kortárs mozdulatművészet eszköztárából merít. Az idén tíz éves társulat a jelentős magyar mozdulatművészeti múlt fenntartását és továbbélését hivatott biztosítani, a meglévő formanyelvet a kortárs tapasztalatokkal gazdagítva. 

 

 

3_NŐ_VÉR

Magyar Mozdulatművészeti Társulat

 

Zene: 3.14

Fény: Payer Ferenc

Látvány: F.O.M.

Rendező-koreográfus: Pálosi István

Szereplők: Buday Melinda, Szántó Dóra Viola, Vass Andrea

 

Helyszín: MU Színház